Білім беру бағдарламалары

Білім беру бағдарламалары:

5В011900 Шетел тілі екі шет тілі ru / kz

5В020700-Аударма ісі ru / kz

5В021000-Шетел филологиясы ru / kz

Оқу бағдарламалары

Факультет мамандықтары:

Бакалавриат

 • 5В011900 Шетел тілі: екі шет тілі (ағылшын , неміс, француз)
 • 5В020700 Аударма ісі
 • 5В021000 Шетел филологиясы (ағылшын, қытай)

Магистратура

 • 6М011900 Шетел тілі: екі шет тілі

6М021000 Шетел филологиясы

Докторантура

 • 6D011900 - Шетел тілі: екі шет тілі

Шетел тілдері факультетінде мамандардың үш деңгейлі даярлауы жүзеге асуда:

бакалавриат магистратура докторантура. Бұл:

 • әлдеқандай бағыт бойынша кең ауқымды білім (бакалавриат);
 • мамандандыруға бағытталған білім беру бағдарламалары арқылы тар дайындық (магистратура, докторантура) .

Әрбір білім беру циклы аяқталғанымен, ол келесі одан жоғары сатыға шығуына мүмкіндік алады. Сонымен қатар білім алушы білімін біріктіруіне болады, яғни бакалавр дәрежесі бойынша бір мамандық , ал магистр дәрежесі бойынша басқа мамандық алуына мүмкіндік бар.

Білім бағдарламалар шегіндегі білім берудің әрбір сатысында білім алушылар екінші шет тілін оқып үйренеді. Білім алушылар екінші шет тілі ретінде ағылшын, неміс, француз, қытай тілдерін таңдай алады. Сонымен қатар білім алушылар неміс, италиян, корей тілдер курсының ақысыз негізінде факультативтеріне, ағылшын және испан клубтарындағы шетел оқытушыларының сабақтарына бара алады.

Оқу үрдісі

Оқу үрдісі шетел тілдері факультетінде Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздан № 1080 жарлығымен жаңа (ҚР Үкіметінің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт № 292 13.05.2016 редакцияланған) талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Оқу үрдісін ұйымдастырудың келесілер негізгі бағыттарының бірі болып табылады:

1. Білім беру қызметінің сапасы

2. Аккредитациялау- шет тілдер факультетінің тәуелсіз халықаралық және ұлттық аккредитациялау агенттіктерінде білім беру бағдарламаларын.

3. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында шет тілдер факультеті студенттері мен оқытушыларын қамтамасыз ету.

4. шетелдік жетекші мамандарды қонақтық дәрістермен магистранттар, студенттер үшін ұйымдастыру.

5. Мамандарды даярлаудағы тәжірибелік бағыт.

Нәтижелер бойынша университеттік байқауда шет тілдер факультетінің ұжымы білім беру қызметіндегі жетістіктеріне сай Ең үздік оқу процесін ұйымдастырушы номинациясы бойынша бірнеше рет жеңімпаз атанды (2010-2011 оқу жылы, 2012-2013 оқу жылы, 2014-2015 оқу жылы), 2015-2016 оқу жылында Ең үздік оқу процесін ұйымдастырушы номинациясы бойынша Гран-при иегері.

1. Сапалы білім беру қызметтерін ұсыну.

Сапалы білім беру қызметтерін ұсыну факультеттің жетекші көрсеткіші болып табылады.

Оқу процесін ұйымдастыруды жетілдіру, тиімділігін арттыру, жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау шет тілдер факультетінің оқу-әдістемелік жұмысы болып табылады. Бұл міндеттерді жүзеге асыру мыналар арқылы орындалады:

- кафедралардың оқу-әдістемелік қызметін бақылау және үйлестіру;

- факультеттегі ағымдағы оқу-әдістемелік бойынша жұмыстарды жедел шешу;

- жекелеген пәндерді оқыту сапасын, оларды әдістемелік қамтамасыз етуді зерттеу және талдау;


- кафедра оқытушыларымен әзірленген оқулықтар мен оқу құралдарын баспа және электронды форматта талқылау және рецензиялау;


-факультетте әдістемелік семинарлар мен мастер-кластар жетілдіру мақсатында оқытуды ұйымдастыру.

Білім беру қызметін ұсыну сапасын жетілдіру мақсатында әдістемелік оқытушыларды даярлау, 2016-2017 оқу жылында факультетте келесі семинарлар өткізілді:

 • Шет тілі тілдік емес мамандықтарға арналған университеттің ОСӨЖ және СӨЖ пәні бойынша сабақ өткізу туралы " - модераторлар: шетел тілдері кафедрасының меңгерушісі Пастушенко Т. А., шетел тілдері кафедрасының аға оқытушылары Ахметов Б. Б., Рахметуллина М. А. 11.11.2016.
 • "Компьютерлік бағдарламаларды қолдану-қабықтарын ұйымдастыру үшін өзіндік жұмыс оқушылардың ағылшын тілін оқытуда" - модераторы: шетел филологиясы ғылымдарының магистрі, шетел филология және аударма ісі кафедрасының аға оқытушысы Матасова И. Н. - 04.02.2017.
 • "Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар" - модераторлар: к. п. н., доцент, , еуропа және шығыс тілдері кафедрасы кафедра меңгерушісі Тлеужанова Г. Қ., педагогика ғылымдарының кандидаты, кафедра еуропа және шығыс тілдері кафедрасы доценті. Кабенова Д. М. 24.02.2017.
 • Интерактивті білім беру платформасын Real time board қолдану ерекшеліктері модераторы: ағылшын тілі және лингводидактика кафедрасының аға оқытушысы Тәжібаева Э. Р. 23.02.2017.

Оқу үрдісін шетел тілдері факультетінде отандық жоғары білікті және құзыретті мамандармен қатар шетелдік оқытушылар да жүзеге асырады. Бұл, оқытушы Германиядан лектор, Герман академиялық алмасу қызметі (DAAD), Штефан Кель (2015 2016 оқу жылы), Университетінің Per siranieri die siena Элиана Консоло итальян тілін оқытушы (2016-2017 оқу жылы); профессор, Белград Университеті PhD докторы (Сербия) Николае Станчу. 2016-2017 оқу жылында профессор Станчу оқыған курсы " Қазіргі шет елдердің ғылымындағы жаңашыл мәселелер " тақырыбында 2 курс магистранттарына арналған оқыды.

Штефан Кель
DAAD лекторы

Элиана Консоло
итальян тілі оқытушысы

3. Обеспечение академической мобильности студентов и преподавателей факультета иностранных языков.

Приоритетным направлением деятельности факультета является обеспечение академической мобильности студентов, магистрантов и преподавателей факультета.

В целях расширения академической мобильности студентов и преподавателей факультета иностранных языков в 2013 году был подписан договор о сотрудничестве с Университетом Шихэцзы (Китай), предусматривающий обмен студентами и преподавателями на один и более академических периодов. Согласно данному договору:
- в 2013-2014 учебном году:

17 студентов факультета обучались, и 2 преподавателя (Кинаятова А.А., Елубай А.) прошли языковую стажировку в Университете Шихэцзы (Китай);

15 студентов из Университета Шихэцзы обучались на факультете иностранных языков в течение 1 академического периода и закончили полный курс (3курс) по специальности 5В011900-Иностранный язык: два иностранных языка (русский как иностранный);

на кафедре европейских и восточных языков начал работать 1 преподаватель китайского языка из Университета Шихэцзы (Китай) Ли Цин Го.

- в 2014-2015 учебном году:

 • 21 студент факультета обучались в Университете Шихэцзы (Китай);
 • 17 студентов из Университета Шихэцзы обучались на факультете иностранных языков;
 • преподаватель китайского языка из Университета Шихэцзы (Китай) Ли Цин Го продолжил свою работу на кафедре европейских и восточных языков.

- в 2015-2016 учебном году:

 • 15 студентов факультета обучались в Университете Шихэцзы (Китай);
 • 19 студентов из Университета Шихэцзы обучались на факультете иностранных языков.

- в 2016-2017 учебном году:

 • 21 студент факультета обучаются в Университете Шихэцзы (Китай);
 • 25 студентов из Университета Шихэцзы обучаются на факультете иностранных языков.

В 2013-2014 учебном году факультетом иностранных языков был подписан договор с ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный педагогический университет (Россия), в рамках которого
- в 2014-2015 учебном году:

 • 7 студентов факультета иностранных языков в течение одного семестра (осенний семестр 2014-2015 учебного года) обучались в НГПУ;
 • 10 студентов НГПУ прошли педагогическую практику на базе филиала факультета иностранных языков в ШОД им. Н.Нурмакова.

- в 2015-2016 учебном году:

 • 7 студентов факультета иностранных языков в течение одного семестра (весенний семестр 2014-2015 учебного года) обучались в НГПУ;
 • 7 студентов НГПУ прошли педагогическую практику на базе филиала факультета иностранных языков в ШОД им. Н.Нурмакова.

- в 2016-2017 учебном году:

 • 7 студентов факультета иностранных языков в течение одного семестра (осенний семестр 2014-2015 учебного года) обучались в НГПУ.

В 2014-2015 учебному году факультетом иностранных языков впервые была реализована международная практика: педагогическую практику на факультете проходили 5 магистрантов из ведущих вузов Германии: Гумбольдтского университета, Берлин; университета г.Лейпциг; университета г. Падеборн; университета г. Потсдам; университета имени Карла Рупрехта г. Хайдельберг.

С 2015-2016 учебного года на факультете реализуется практика проведения языковой стажировки по русскому языку как иностранному:
- в 2015-2016 учебном году: языковую стажировку в течение 1 года на факультете прошли 5 бакалавров и магистров из университетов Соединенных Штатов Америки: университета Вест Честер, Технического университета Вирджинии, Пенсильванского государственного университета;
- в 2016-2017 учебном году: языковую стажировку в течение 1 года проходят 9 бакалавров и магистров из университетов Соединенных Штатов Америки: университета Вест Честер, университета Дрекселя, университета Огайо, военно-морской академии США, университета Мэриленд, университета Рэдфорд.

Студенты факультета иностранных языков активно участвуют в различных международных и университетских программах академической мобильности. Так, в 2016-2017 учебном году, студенты нашего факультета обучались и обучаются в университетах Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья:

- Казахский государственный женский педагогический университет (г.Алматы) 2 студента
- Университет Шихэцзы (Китай) - 21 студент;
- Новосибирский государственный педагогический университет (Россия) - 7 студентов;
- Университет г.Перпеньян (Франция) - 2 студента;
- Карлов университет, г.Прага (Чешская республика) 2 студента;
- Университет Бабеш-Больяй (Румыния) 1 студент;
- Университет имени Менделя, г.Брно (Чешская республика) - 1 студент;
- Университет г.Порто (Португалия) 1 студент;
- Университет Деусто (Испания) 1 студент.

4. Организация гостевых лекций ведущих зарубежных специалистов для студентов, магистрантов, преподавателей факультета.

Факультет иностранных языков практикует приглашение зарубежных ученых и ведущих специалистов в области лингвистики, методики преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации для чтения гостевых лекций, проведения семинаров и круглых столов.

В период с 01.11.14 по 20.11.2014г. студенты, магистранты и преподаватели факультета имели возможность посетить гостевые лекции доктора филологических наук, профессора Варминско-Мазурского университета Киклевича А.К. (Польша) на тему: Anthropological linguistics: Postulates, problems and perspectives.

С 11.11.2014 по 26.11.2014г. лекции для студентов, магистрантов и преподавателей факультета на тему Язык, культура, перевод на современном этапе развития науки читала Директор Научно-образовательного центра полилингвизма и перевода Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор филологических наук, профессор Бахтикиреева У.М. Помимо этого, Улданай Максутовна провела показательный урок русского языка для студентов из Китая, обучающихся по программе академической мобильности на факультете иностранных языков.

10 февраля 2016 года профессором кафедры "Международная профессиональная и научная коммуникация" Тамбовского государственного технического университета (Россия) д.п.н Мильруд Р.П. была проведена видеолекция для студентов, магистрантов, преподавателей факультета по теме "Research Methodology: Qualitative and Quantitative Ways".

5. Практическая направленность подготовки специалистов.

В целях повышения качества подготовки специалистов, усиления практической направленности учебного процесса, проведения совместных научных исследований и внедрения результатов научно-исследовательской работы в образовательную практику действуют 5 филиалов кафедр факультета на базе:
- Назарбаев Интеллектуальной школы в г. Караганде;
- областной школы для одаренных детей Дарын;
- гимназии № 97;
- гимназии № 93;
- школы для одаренных детей им. Н.Нурмакова.

 1. Тәуелсіз халықаралық және ұлттық аккредитациялық агенттіктердегі шетел тілдер факультеті білім бағдарламаларының аккредитациясы

Кәсіби қауымдастығы тарапынан шетел тілдері факультетіндегі білім беру және мамандарды даярлау сапасын мойындау нәтижесі факультеттің барлық білім бағдарламаларының арнайы аккредитациялау болып табылады:

- 2014 жылы 20-21 мамырда 5В021000-Шетел филологиясы және 5В020700- Аударма ісі бакалавриат білім бағдарламалары , сонымен қатар 6М021000-Шетел филологиясы магистратура білім бағдарламалары ұлттық аккредитациялық агенттігінде БСҚА (Білім беру сапасын қамтамасыздандыру бойынша Тәуелсіз қазақстандық агенттігі) арнайы аккредитацияны 5 жыл мерзімге табысты өтті;

- 2014 жылының 11-12 қыркүйекте 5В011900, 6М011900 Шетел тілі: екі шет тілі білім бағдарламалары да халықаралық арнайы аккредитацияны германдық аккредитациялық агенттігінде ACQUIN (Аккредитациялау, сертификациялау және сапа Институты) 5 жыл мерзімге табысты өтті.

3. Шетел тілдері факультеті студенттері мен оқытушыларының академиялық мобильденуін қаматамасыздандыру

Факультеттің студенттері, магистранттары мен оқытушыларының академиялық мобильденуін қаматамасыздандыру факультет қызметінің басымдылықты бағыты болып табылады.

Шетел тілдері факультетінің студенттері мен оқытушыларының академиялық мобильденуді кеңейту мақсатында 2013 жылы Шихэцзы Университетімен (Қытай) ынтымақтастығы туралы келісім-шартқа қол қойылды. Берілген келісім-шартқа сәйкес:

- 2013-14 оқу жылында:

- Факультеттің 17 студенті және 2 оқытушы (Қинаятова А.А., Елубай А.) Шихэцзы Университетінде (Қытай) тілдік тағылымдамадан өтті;

- Шихэцзы Университетінің 15 студенті шетел тілдері факультетінде 1 академиялық мерзім бойы оқып, бір толық курсты (3 курс) 5В011900-Шетел тілі: екі шет тілі (орыс тілі шет тілі ретінде) мамандығы бойынша аяқтады;

- Еуропа және шығыс тілдері кафедрасында Шихэцзы Университетінің (Қытай) қытай тілінің 1 оқытушысы Ли Цин Го жұмыс істей бастады.

- 2014-15 оқу жылында:

- Факультеттің 21 студенті Шихэцзы Университетінде оқыды;

- Шихэцзы Университетінің 17 студенті шетел тілдері факультетінде оқыды;

- Еуропа және шығыс тілдері кафедрасында Шихэцзы Университетінің (Қытай) қытай тілінің оқытушысы Ли Цин Го өз жұмысын жалғастырды.

- 2015-2016 оқу жылында:

- Факультеттің 15 студенті Шихэцзы Университетінде оқыды;

- Шихэцзы Университетінің 19 студенті шетел тілдері факультетінде оқыды.

- 2016-2017 оқу жылында:

- Факультеттің 21 студенті Шихэцзы Университетінде оқыды;

- Шихэцзы Университетінің 25 студенті шетел тілдері факультетінде оқыды.

2013-14 оқу жылында шетел тілдері факультеті ФГОУВПО Новосибирь мемлекеттік педагогикалық университетімен (Ресей) келісім-шартқа отырды, осының аясында:

- 2015-2016 оқу жылында:

- Шетел тілдері факультетінің 7 студенті бір семестр бойы (2014-15 оқу жылының күзгі семестрі) НГПУ (Новосибирь мемлекеттік педагогикалық университетінде) дәріс алды;

- Новосибирь мемлекеттік педагогикалық университетінің 10 студенті факультеттің шет тілдер кафедрасының филиалының базасындағы Н.Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернатта педагогикалық іс-тәжірибеден өтті.

- 2016-2017 оқу жылында:

- Шетел тілдері факультетінің 7 студенті бір семестр бойы (2016-17 оқу жылының күзгі семестрі) НГПУ (Новосибирь мемлекеттік педагогикалық университетінде) дәріс алды;

2014-15 оқу жылында алғашқы рет халықаралық практика жүзеге асты: Германияның жетекші жоғарғы оқу орындарының (Гумбольдт университеті, Берлин; Лейпциг қаласының университеті; Падеборн қаласының университеті; Потсдам қаласының университеті; Карл Рупрехт атынд. университеті, Хайдельберг қаласы) 5 магистранты факультетте педагогикалық іс-тәжірибеден өтті.

2015-16 оқу жылынан бастап факультетте шет тіл ретінде орыс тілі бойынша тілдік тағылымдаманы өткізу тәжірибесі жүзеге асуда:

- 2015-16 оқу жылында: тілдік тағылымдаманы 1 жыл бойы Америка Құрама Штаттары университеттерінің (Вест Честер университеті, Вирджиния Техникалық университеті, Пенсильвандық мемлекеттік университеті) 5 бакалавр мен магистрлер факультетте өтті;

- 2016-17 оқу жылында: тілдік тағылымдаманы 1 жыл бойы Америка Құрама Штаттары университеттерінің (Вест Честер университеті, Дрексель университеті, Огайо университеті, АҚШ әскери-теңіз академиясы, Мэриленд университеті, Рэдфорд университеті) 9 бакалавр мен магистрлер факультетте өтті.

Шетел тілдері факультеттің студенттері әртүрлі халықаралық және университеттік академиялық мобильдену бағдарламаларына белсенді қатысады. Сонымен, 2016-17 оқу жылында , біздің факультеттің студнттері Қазақстан, алыс және жақын шетел университеттерінде оқыды және оқып жатыр:

- Қазақ мемлекеттік әйелдер педагогикалық университеті )Алматы қ. 2 студент;

- Шихэцзы университеті (Қытай) -21 студент;

- Новосибирь мемлекеттік педагогикалық университеті (Ресей) 7 студент;

- Перпеньян қаласының университеті (Франция) 2 студент;

- Карлов университеті, Прага қаласы (Чехия) 2 студент;

- Бабеш-Больяй университеті (Румыния) -1 студент;

- Мендель атынд. Университет, Брно қ. (Чехия) 1 студент;

- Порто қаласының университеті (Португалия) 1 студент;

- Деусто университеті (Испания) 1 студент.

4. Факультет студенттері, магистранттары және оқытушыларына арналған жетекші шетел мамандардың қонақ дәрістерін ұйымдастыру

Шетел тілдері факультеті лингвистика, шет тілдерін оқыту және мәдениаралық қарым-қатынастың оқыту әдістемесі саласындағы шетел ғалымдары мен жетекші мамандарды қонақ дәрістерін оқуға, семинарлар мен дөңгелек үстел өткізуге шақыруды машықтануда.

01.11.14 -20.11.2014 ж. мерзімінде факультеттің студенттері, магистранттары және оқытушылары (Польша) Варминск-Мазурск университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы А.Киклевичтің Anthropological linguistics: Postulates, problems and perspectives тақырыбындағы қонақ дәрістеріне қатысу мүмкіндігіне иеленген болатын.

11.11.2014-26.11.2014 ж. мерзімінде факультеттің студенттері, магистранттары және оқытушыларына арнап Язык, культура, перевод на современном этапе развития науки тақырыбында Халықтар достығының Ресей университетінің (РУДН) полилингвизм және аударма ғылыми-білім беру орталығының Директоры филология ғылымдарының докторы, профессор У.М.Бахтикиреева дәріс оқыды. Сонымен қатар Улданай Максутовна шетел тілдері факультетінде академиялық мобильдену бағдарламасы бойынша Қытайдан келген студенттерге орыс тілінен көрнекі сабақ өткізді

2016 жылы 10 ақпанда Тамбов мемлекеттік техникалық университетінің(Ресей) Международная профессиональная и научная коммуникация кафедрасының профессоры, п.ғ.д. Мильруд Р.П. Research Methodology: Qualitative and Quantitative Ways тақырыбында факультеттің студенттеріне, магистранттарына және оқытушыларына видеодәріс өткізді.

5. Мамандарды даярлаудың практикалық бағыты

Мамандарды даярлаудағы сапаны жоғарлату, оқу үрдісінің практикалық бағыттандыруын үдету, бірлесе ғылыми зерттеу өткізу және ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесін білім тәжірибесіне енгізу мақсатында факультет кафедраларында 5 филиал әрекет етеді:

- Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қарағанды қ.;

- облыстық мамандандырылған Дарын мектеп-интернаты;

- № 97 гимназия;

-№ 93 гимназия;

- Н.Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернат.

Жоғары