Түлектердің бірлестігі

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемелекеттік университетінің шетел тілдер факультетінің түлектерінің Ассоциациясы

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемелекеттік университетінің шетел тілдер факультетінің түлектерінің Ассоциациясы Уставтағы қарастырылған жалпы мүдделер мен мақсат-міндеттерге жету үшін азаматтардың ерікті бірлесуінің нәтижесінде құрылған.

Ассоциация өзінің мүшелелерінің еріктілігі мен теңқұқылығының, есеп берушіліктің, өзін-өзі басқарушылықтың, жариялықтың және заңдылықтың негізінде әрекет етеді.

Ассоциацияның қызметі ҚР заңнамасында әрекет ететін ҚР Ата заңының негізінде жүзеге асырылады: Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (жалпы бөлімі), Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 қаңтарының «Коммерциялық емес ұйымдары туралы» Заңына, ҚР 1996 жылғы 31 мамырынан «Қоғамдық бірлестік туралы» және Уставқа сәйкес.

Ассоциация халықаралық қарым-қатынасты қолдауға қатысты келісімдерді жасауға, халықаралық коммерциялық емес үкіметтік емес қоғамдарға құрылтайшылар ретінде кіруге мүмкіншілік туғызады. Ассоциация ҚР территорияларында ғана емес, шетелде де өзінің құрылымдық бөлімдерін (филиалдар мен өкілеттіліктерді) құруына, көпшілікке танылған қағидалардың және халықаралық құқық нормаларының, халықаралық келісімдер мен қатысты мемлекеттердің заңнамасының негізінде мүмкіндік береді. .

Шетел тілдер факультетінің түлектерінің Ассоциациясының мақсаты және міндеттері:

Ассоциация Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемелекеттік университетінің шетел тілдер факультетінің түлектерінің бірлесу мақсатында, олардың кәсіби сапалар мен тәжірибелік дағдыларын үнемі жетілдіру үшін жағдайларды жасауда әрекеттесу, олардың құқықтарын қорғауда және кәсіби мүдделерін қанағаттандыруда материалдық, моральдық және құқықтық қолдау көрсету мақсатында, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемелекеттік университетінің шетел тілдер факультетінің даярлап жатқан мамандары тиімді іске асуына, әлеуметтік, экономикалық, саяси және ғылыми-техникалық бағдарламалардың жүзеге асуына әрекет ету мақсатында пайдалану құрылған.

Шетел тілдер факультетінің түлектерінің Ассоциациясының
• факультеттің үздік дәстүрлерін сақтауда әрекеттесу;
• барлық буындардың түлектерінің үздіксіз байланыстарын орнату және оны тоқтатпауға әрекет ету;
• факультет түлектерінің мәртебесінің беделділігін жоғарлатуға әрекеттесу.
• ғылыми мектептердің және ғылым мен білім беру бағыттарының беделділігін нығайтуға жіберілген студенттердің, магистанттардың және қызметкерлердің ынталарын қолдау;
• заманауи студенттердің рухани және басқа материалдық емес талаптарын, олардың мәдени өсуіне жағдай жасай отырып, қанағаттандыру;

Имидждік өнімдер